మహాశివరాత్రి సందర్బంగా ప్రత్యేకపూజలు : తేది 26,27 పిబ్రవరి 2014. ద్వజార్రొహణం, ఎదుర్కోళ్ళు, రుద్రాభిషేకం, కళ్యాణం, నిశిపూజ మరియు లింగోద్భవ పూజలు జరుగును.పూర్తి వివరాలకు Executive Office: Hari Prakash Rao, 9989150770.


About Temple
Gallery

Sri Kaleshwara Muktheeshwara Swamy Devasthanam, Kaleshwaram Village Mahadevpur Mandal Karimnagar District is an eminent Historical and ancient temple with its divine powers, this temple is situated at the Bank of River Godavari and between the border of Maharastra and Andhra Pradesh. Here in this Temple, daily 1000s of Devotees visit the temple and offer prayer to the deity Sri Kaleshwara Muktheeshwara Swamy Varu. And get blessed. Here devotee's belief that once we come to this temple and offer prayer devotees will get blessed fulfills their all wants.

 
 
 
 
   
Copyright © 2013 www.kaleshwaram.org Designed by Rudra Solutions